International klima-rapport: Dansk landbrug bør producere mere - også mælk og kød

Efterspørgslen på fødevarer på verdensplan vil stige markant i de kommende årtier. Derfor vil det gøre mere skade end gavn for det globale klima, hvis dansk landbrug skærer ned på en relativt klimavenlig produktion af mælk og kød. Det vurderer internationale forskere.

Færre grise og køer er ikke løsningen på dansk landbrugs endsige det globale samfunds udfordringer med udledning af klimagasser.

Tværtimod skal et klima-effektivt dansk landbrug satse på at fastholde og effektivisere en stor produktion af fødevarer - herunder mælk og kød.

Verdens befolkning og dermed efterspørgslen på fødevarer vokser markant frem mod 2050.

Derfor bør dansk landbrug - og resten af verdens landbrug - øge  fødevareproduktionen med  45 pct. frem mod 2050.

Det skal gå hånd i hånd med en mere effektiv produktion og i Danmark med udtagning af 450.000 hektar landbrugsjord, som kan lægge låg på CO2-udledningerne.

Det er nogle af pointerne i en ny rapport fra den amerikanske tænketank World Resources Institute (WRI) , "A Pathway for Carbon Neutral Agriculture in Denmark".

to milliarder flere

I alt vurderes det i rapporten, at vi bliver to milliarder flere mennesker i verden frem mod 2050 - samtidig vil flere opleve øget velstand og blive en del af middelklassen.

De vil efterspørge mælk og kød - selvom den vestlige verdens forbrugere går i retning af en mere plantebaseret kost.

"Dansk landbrug har relativt små (klima-)udledninger pr. fødevareenhed, så at reducere produktionen i Danmark vil blot flytte produktionen til andre steder og formentlig øge de globale udledninger", skriver forfatterne bl.a. i rapporten.

Her understreger WRI, at en grøn omstilling af fødevareproduktionen skal ses i en global sammenhæng og tænketanken kommer desuden med anbefalinger til, hvad det danske fødevareerhverv kan gøre for at blive klimaneutralt i 2050. 

450.000 ha lavbundsjord

Forskerne anbefaler på den korte bane dansk landbrug at reducere udledningen af klimagasser ved at satse på udtagning af lavbundsjorde, på fodereffektivitet, fodertilsætning, bedre gødningshåndtering mv. 

På den længere bane skal der satses yderligere på innovation, forskning- og udvikling.

Ifølge WRI vil det være muligt at udtage 450.000 hektar - samtidig med en øget produktion på 45 pct.

L&F delvis enig

I Landbrug & Fødevarer glæder det formand Søren Søndergaard, at rapporten fra WRI bakker op om, at en stor og stærk dansk fødevareproduktion ikke er i modsætning til at opnå forbedringer i det globale kllima.

"Det glæder os, at WRI konkluderer, at det er nødvendigt i det store globale fødevaresystem, at klimaeffektive lande som Danmark fortsætter med at producere animalske fødevarer. Det er vigtigt, at vi opretholder vores klimaeffektive kød- og mejeriproduktion frem for, at produktionen overtages af mindre klimaeffektive lande", siger Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard er også enig i at dansk landbrugs vej går over store satsninger på udvikling og innovation.

Han er til gengæld meget kritisk i forhold til WRIs vurdering af behovet for og omfanget af udtagning af landbrugsjord.

"Det vil være en rigtig dårlig idé for klimaet at udtage dansk landbrugsjord, hvis vi ikke er i stand til at øge produktionen på de resterende arealer. Landbrugsproduktionen, som vi kan miste, risikerer at flytte til mindre klimaeffektive lande, og så vil den globale udledning af klimagasser stige, fordi efterspørgslen fortsat vil være til stede", siger han.

WRI-rapportens hovedforfatter Tim Searchinger fra det amerikanske Princeton Universitet kritiserer i rapporten den omfattende statslige støtte til biogas, som han ikke mener, er omkostningseffektivt.

Heller ikke her er Søren Søndergaard enig: 

"Langt hovedparten af de 13 klimapartnerskaber har peget på biogasområdet som centralt for den grønne omstilling – både ift. landbrugets klimaaftryk og med hensyn til fortrængning af fossile energikilder i transport og  erhverv", siger han. 

Faktaboks

  • Den grønne tænketank World Resources Institute (WRI) har i flere år arbejdet med anbefalinger til, hvordan verden opnår en mere klimavenlig og bæredygtig fødevareproduktion. 
  • L&F indgik i 2019 en aftale med WRI om, at de skulle udarbejde en to-delt analyse omhandlende dansk landbrugs klimaeffektivitet i forhold til andre lande og dernæst dansk landbrugs muligheder for at blive klimaneutralt i 2050.
  • Landbrug & Fødevarer har betalt en mindre del, men ikke haft indflydelse på konklusionen.
  • WRI har haft selvstændig dialog med danske universiteter, grønne tænketanke, NGO’er mv. for at få input til arbejdet. 
  • L&F har igennem hele processen med WRI overholdt ”armslængdeprincippet” for samarbejde med forskningsinstitutioner, og det fremgår tydeligt af rapporterne, at L&F delvist har bidraget med basisfinansiering til arbejdet. 
  • Første del af analysen er færdig og blev offentliggjort før sommeren 2020, hvor det blev konkluderet, at dansk landbrugs klimaeffektive produktion er med helt fremme, når der sammenlignes med andre lande.
  • Anden del af analysen med titlen ”A Strategy to Make Danish Agriculture Carbon Neutral” er netop blevet offentliggjort ultimo april 2021.
  • Kilde: Landbrug & Fødevarer

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle