Phil Hogan til kvæg-top: I skal ikke straffes

Christian Lund, L&F Kvæg og Steen Nørgaard Madsen fra Mejeriforeningen mødtes tirsdag med landbrugskommissær Phil Hogan for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Tirsdag mødtes Christian Lund, L&F Kvæg og Steen Nørgaard Madsen, Mejeriforeningen med landbrugskommissær Phil Hogan for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

"Det var tydeligt af forenkling var en høj prioritet for Kommissionen og det bliver spændende at se, hvorledes det skal lykkes at det implementeret. Vi går fra et regelbaseret til et resultatbaseret system, og Kommissionen vil holde skarpt øje med både at målene bliver fulgt, men også med at der ikke bliver overimplementeret", siger Christian Lund i en kommentar til Landbrugsavisen.dk.

Han fortæller, at de drøftede forslaget til flat-rate støtte,og at de udtrykte glæde over, at det fortsat vil være muligt at bevare mælke- og kvægpræmierne.

"Kommissæren fik udleveret konsekvensberegningerne over 100 procentsudjævning. Vi var også omkring ekstern udjævning, hvor der skal findes en mindelig løsning mellem de forskellige interesser. Det samme gælder for capping, hvor Phil Hogan nok mente, at det mest sandsynligt bliver en løsning med en vis fleksibilitet", siger Christian Lund.

Bedre information

I følge forslaget bevares sikkerhedsnettet  stort set uændret, men Phil Hogan påpegede, at han gerne så at producenter blev bedre informeret om markedssitutationen og at dette ideelt burde ske gennem andelsselskaberne eller producentorganisationerne.

"Vi fortalte Phil Hogan, at der er gode informationsstrømme i de danske andelsselskaber, men at der også hele tiden sker udvikling på dette område", siger Christian Lund.

Det fremgik af mødet at risikohåndtering er også et område, der optager Kommissæren og han opfordrede til, at man beskriver de tiltage, der allerede er gjort på dette område, men nævnte også yderligere mulige tiltag, som for eksempel udskydning af skattebetaling i dårlige i lighed med den mulighed, man har i Irland.

Kommissionen er i øjeblikket igang med at sikre sig, at der ikke er konflikt med statsstøttereglerne. Af andre muligheder nævntes partnerskabber og langtidsleasing samt fritagelse for stempelafgift.

For de yngre landmænds vedkommende kan der ydes to procent ekstra direkte støtte til opstart og der vil blive taget initiativer til lån fra EIB.

USA holder øje

Endelig nævnte Kommissæren, i følge Christian Lund, at vi skal være opmærksomme på, at USA holder øje med os når det drejer sig om koblet støtte. I det hele taget er USA ude efter os på landbrugsstøtte, jfr. deres angreb på eksporten af spanske oliven.

På klimaområdet bekræftede Kommissæren, at det under ingen omstændigheder var hensigten at straffe de lande, der allerede havde gjort en stor indsats. Derimod var det vigtigt at få dem, der lå nederst, trukket op til base-line-niveau.

Kommissæren lagde vægt på at den danske regeringen også kan se forenklingen i reformen og vil være med til at gennemføre den. Det vil han appellere til på det kommende rådsmøde den 16. juli.

 

 

Emneord

video

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle