Viceformand går til kampvalg uden Plan B - er ude af Landbrug & Fødevarer, hvis han taber

Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed har ingen base i en landboforening og er dermed ude af organisationen, hvis han taber kampvalget til Centrovice-formand Torben Povlsen.

Når Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed og Centrovice-formand Torben Povlsen i næste uge tørner sammen til kampvalg ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning, vil et eventuelt valgnederlag få meget forskellige konsekvenser for de to.

Hvis Thor Gunnar Kofoed taber valget, og dermed posten som viceformand, er han helt ude af Landbrug & Fødevarers besluttende fora, da han ikke har nogen landboforening som base.

- Jeg har ikke nogen Plan B – bliver jeg ikke valgt, er jeg helt ude og kan ikke bidrage med de kompetencer, jeg gerne vil bidrage med, konstaterer Thor Gunnar Kofoed nøgternt.

Anderledes stiller det sig for hans konkurrent, formand for fynske L&F Centrovice Torben Povlsen. 

Hvis viceformandsposten glipper, vil han gå efter en plads i det nye Forretningsudvalg, hvor han formentlig vil have gode chancer for valg. 

- Jeg arbejder 100 procent for Landbrug & Fødevarer - både før og efter valget, men her og nu har jeg fuld fokus på mit kandidatur til viceformandsposten, siger Torben Povlsen.

Politisk erfaren

Thor Gunnar Kofoed understreger, at det er hans klare mål og ønske at fortsætte som landboforeningernes viceformand, og at han efter fire år på posten fortsat har meget at byde ind med efter mange år i politik – blandt andet inden for klima, energi, EU og pesticider.

- Min styrke er især energi og klima, som er områder, der bliver den helt store udfordring for landbruget i de næste to år eller mere. Især på energisiden har jeg et kæmpe netværk, siger Thor Gunnar Kofoed.

Partnerskaber

Torben Povlsen, formand for L&F Centrovice, er lige så motiveret og fremhæver som sine særlige styrker blandt andet de partnerskaber, han har stået i spidsen, herunder ikke mindst Odense Fjord Samarbejdet.

Her har L&F Centrovice og Velas fundet sammen med en bred vifte af samarbejdspartnere, kommuner, spildevandsselskab, universiteter og Danmarks Naturfredningsforening, om at arbejde med nye tilgange til vandplanerne.

- Valgkampen har om noget vist, at der mangler viden og indsigt om landbruget, og det er et stort problem.  Den uvidenhed kommer vi kun til livs med tætte partnerskaber, siger Torben Povlsen.

Øst-vest forældet?

Bliver Torben Povlsen valgt som ny viceformand i Landbrug & Fødevarer og forudsætter man samtidig, at L&F-formand Søren Søndergaard genvælges uden modkandidater, som det aktuelt tegner til, vil Landbrug & Fødevarers primærmedlemmer være repræsenteret med to jyske og en fynsk landmand m/k i L&F’s nye formandskab for primærmedlemmerne. Heraf vil to være griseproducenter fra Region Syd.

Men det er en forældet tankegang at tillægge det betydning, siger fynske Torben Povlsen.

- I det nye L&F er vi ikke længere regionsvalgte men vælges frit i salen. Bliver jeg valgt, vil jeg selvsagt arbejde for det samlede landbrug, uanset hvor man bor og på hvilke bedrifter.

Bornholmske Thor Gunnar Kofoed har en lidt anden opfattelse.

- Størstedelen af landbruget ligger i Jylland, sådan er dét. Men selvom man er flest, skal man passe på med ikke at vælge alle dér, mener han.

Han er enig med Torben Povlsen i, at øst-vest vinklen er forældet, men mener til gengæld at det er vigtigt, at formandskabet afspejler en vis produktionsbredde.

- I det nuværende formandskab er der en kvæg-, grise- og plantemand på hver side og den fordeling er vigtigere end geografi.

Om kandidaterne:

Thor Gunnar Kofoed (63) nåede at være formand for frøavlerne, nu Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer i næsten 25 år, inden han i 2018 vandt kampvalget om posten som viceformand i Landbrug & Fødevarer – i duel med blandt andet Torben Povlsen.

Thor Gunnar Kofoed er selv frøavler på Knarregård, Bornholm, han har bred, politisk erfaring og har bl.a. siddet i Folketinget for Venstre og har haft fremtrædende poster i COPA, Bruxelles.

Han har et markdriftsfællesskab med en griseproducent, som producerer 50.000 grise, det samlede dyrkningsareal er på 1.300 hektar.

Torben Povlsen (56) ejer Frederikshøj ved Nyborg. Han har et sohold på 800 søer, og producerer 30 kilos grise til fast, dansk aftager.

Planteavlen er traditionel med korn, frø, raps og skovbrug på 265 hektar. Han har desuden en 750 kw. vindmølle.

Torben Povlsen er formand for den fynske landboforening L&F Centrovice, hvis rådgivning han for snart tre år siden var med til at fusionere med østjyske LMO til landets største rådgivningsvirksomhed Velas med ni ejerforeninger bag.

Torben Povlsen er medlem af Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.

Faktaboks

Valgmøder

  • Der er p.t. arrrangeret to valgmøder for de to viceformandskandidater Thor Gunnar Kofoed og Torben Lyngsøe Povlsen.
  • Torsdag 3. november kl. 19 invitererer de sydjyske landboforeninger deres medlemmer til at møde kandidaterne. Det foregår på Hotel Skibelund Krat, Vejen. Arrangører er Sydvestjysk Landboforening. Jysk Landbrug, SLF, Vejle-Fredericia Landboforening, LandboSyd, LHN og Kolding Herreds Landbrugsforening.
  • Fredag 4. november er der et andet valgmøde hos VKST i Sorø.
  • Mødet er arrangeret af Landbrugspolitisk Forum Region Øst og er udelukkende for delegerede fra L&Fs region Østlige Øer inklusive Bornholm. 

 

Emneord

Top2 , Delegeretmøde 2022

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle