Dyrskueformand holdt speciel åbningstale for Mary: Dyrk fællesskabet

Povl Fritzner lagde stor vægt på det, der binder os sammen, i årets dyrskuetale.

Under en tiltagende sol åbnede formand Povl Fritzner i år Roskilde Dyrskue 2019. Det halvtredsindstyvende på dyrskuepladsen i Roskilde, og hans 24. som formand. 

I anledning af jubilæet var Kronprinsesse Mary tilstede, og derfor havde formanden udarbejdet en særlig tale:

"Når der er royalt besøg kan jeg ikke stå og tale om arbejdspladser og vandmiljø", forklarede han lunt til landbrugsavisen tidligere. Derfor var fokus i årets tale det danske fællesskab, og hvordan det også fortsat, skal vedblive at være et fællesskab.
 
"På Roskilde Dyrskue er rigtig meget som det plejer at være, enkelte ting er faktisk stadig som for 50 år siden … Og det er faktisk et fantastisk godt billede på vores landbrugserhverv. Det genkendelige, traditioner og 'plejer' er kernen i det, som har skabt det landbrug vi kender og som har haft så stor indflydelse på vores samfund. Samtidig med at så meget forandres med større og større hastighed", sagde formanden.

Fællesskab kommer ikke af sig selv

Han pegede på, at et fællesskab som landbruget, som Roskilde Dyrskue, og som Danmark ikke kommer af sig selv. Det bygger tværtom på en række værdier, som vi alle deler. 

Værdier, som han huskede de fremmødte på. 

"Husk nu, at det ikke må være uvidenhed, følelser og holdninger, der sætter den faglige politiske dagsorden. Generelt lever vi i et trygt og rigt samfund. Vi skal blot huske på, at jo rigere vi bliver, des mere skal vi huske at respektere, tolerere og lytte til hinanden", formanende den sjællandske formand. 

Han lagde vægt på, at vi især i valgkampen kan være uenige, og at landbruget ofte står for skud. 
Og de debatter skal tages, men de skal tages med et åbent sind, så vi kan lære af hinanden, og gøre de nødvendige kompromiser, mente formanden.

"Hvis man søger kontrasterne, så finder man dem. Søger man derimod fællesskaberne, da kommer også de til syne. Hvis man tilmed bestræber sig på kunsten at lytte, så finder man formentlig noget rigtig godt", sagde formanden, og fortsatte: 

"Husk nu at tage solbrillerne af, læg mobiltelefonen og nyd Danmark når det er smukkest."

Lær af det fremmede

"Men vores kærlighed til Danmark må ikke blive en undskyldning for at hade eller helt undgå dét, der er fremmed. For med stoltheden følger forhåbentlig en ydmyghed. Med den ranke ryg følger forhåbentligt et nysgerrigt blik", formanede formanden.

Han understregede, at den danske evne til at finde balance er grunden til, at Danmark er et forbilledligt velfærdssamfund. 

Nok engang påpegede formanden, at vi kan være uenige om mangt og meget, men at også mange ting samler os. 

"Kort og godt. Lad os tale mere sammen", sagde Povl Fritzner, og erklærede skuet for åbent.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle