Fem landboformænd: Afgørelse om pesticidforbud kalder fortsat på afklaring

Fem landboformænd reagerer på afgørelsen i sagen om sprøjteforbud i Beder.

Den længe ventede afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet  i sagen om Aarhus Kommunes pesticidforbud i Beder kom fredag.

Det skriver fem formænd for lokale landboforeninger; Landboforeningen Kronjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Østjydsk Familielandbrug, LandboForeningen Midtjylland og Djursland Landboforening i en pressemeddelelse.

"Grundlæggende er vi selvfølgelig alle enige om, at vi skal passe på vores drikkevand og selvfølgelig
bidrage til, at kommende generationer sikres godt drikkevand. Det bør være indiskutabelt.
Men indholdet i afgørelsen bekymrer os i de lokale landbrugsorganisationer. Svaret fra nævnet forklarer ikke, hvad der juridisk er op og ned, når man taler om landbrugsproduktion/forbud på vandindvindingsarealer i det hele taget", skriver de.

Og skriver at denne uklarhed bliver yderligere understreget af, at kommunerne i dag har vidt forskellige tilgange til landbrugsproduktion og drikkevandsindvinding.

"Det oplever vi næsten dagligt i praksis. Men denne usikkerhed hverken kan eller vil erhvervet leve med. Derfor vil vi snarest invitere landmænd i Aarhusområdet til møde den 26. juni".

Her vil de sammen med  juristerne på sagen: Håkun Djurhuus , Beck-Bruun og Charlotte Bigum,
L&F gennemgå svaret og – ikke mindst - diskutere den videre vej frem.

"For naturligvis er vi nødt til at få en fuldstændig afklaring i sagen således, at vi, som erhverv, har en
ensartet sikkerhed for fremtiden - både når det gælder produktionsvilkår og regler og muligheder ved ekspropriation.

syv mod en

Af afgørelsen fremgår det, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i samtlige ni afgørelser har opretholdt
Aarhus Kommunes forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand (Indsatsområde Beder) omkring byerne Beder, Mårslet og Malling, syd for Aarhus by.

Ligeledes har nævnet med stemmerne 7-1 fastslået, at der er en risiko for forurening af grundvandet
med pesticider i de udpegede sårbare områder og, at Aarhus Kommune i så fald ikke vil anvende
grundvandet som drikkevand.


 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle