Mælkeproducent droppede robotterne og fordoblede antallet af køer: Ung landmand vinder priser for sin mælk

I et glidende generationsskifte er det lykkedes Kim Nielsen at overtage sine forældres gård og fordoble antallet af malkekøer og tilkøbe 100 hektar. Målet er inden for de næste fem år at udvide produktionen yderligere uden at gå på kompromis med gårdens høje mælkekvalitet.

De blev hurtigt enige om, at robotterne måtte ud.

De ældre malkerobotter på Østre Pilegård var slidte, og mælkekvaliteten faldt, og det bekymrede både Carsten og Kim Nielsen. Sidstnævnte var et års tid forinden blevet færdig som agrarøkonom og vendt hjem til forældrenes gård på Bornholm, og far og søn var gået i gang med at snakke generationsskifte.

"Min far havde selv bygget den gamle stald og købt robotterne i 2007, men der var store problemer med mælkekvaliteten og ikke-færdig malkede dyr. Derfor snakkede han om, at tiden måske var til at bygge nyt, og det trak i mig", siger Kim Nielsen, der ikke var sen til at sige ja og i 2012 satte sin underskrift på en IS-aftale, hvor han overtog halvdelen af gården, der ligger højt i det bakkede og klippefyldte terræn ved Klemensker på Bornholm.

Dobbelt op

Når Kim Nielsen siger, at der er ’sket meget siden’, er det lidt af en underdrivelse. Der er blevet bygget ny kostald med nyt malkecenter og frokoststue, som Kim Nielsen selv har lavet de fleste tegninger til, samt ny plansilo og gylletank. Antallet af køer er med eget opdræt mere end fordoblet fra 200 til 450 køer, mælkekvaliteten er højnet til en af de bedste på Bornholm, og i marken er der også kommet ca. 100 hektar til, så Østre Pilegård i dag driver 360 hektar, hvoraf de 140 er lejet. Alt sammen for at fremtidssikre bedriften.

I slutningen af 2020 overgik det fulde ejerskab af bedriften til Kim Nielsen, der i dag er 34 år.

Der har ikke været ret megen slinger i valsen for den unge kvægmand. Kim Nielsen har altid villet landbruget og passe køer.

"Vi har nok altid snakket om, at jeg en dag skulle hjem og overtage og udvikle bedriften. Alt, jeg har tjent siden folkeskolen, er kommet på en etableringskonto, så jeg kunne smide det ind i et IS en dag", siger Kim Nielsen med syngende bornholmsk dialekt.

"Men det er så fed en oplevelse nu selv at kunne holde tøjlerne. Jeg kan stadig bruge mine forældre som sparringspartner, men det er mig, der tager beslutningerne. Det er min drøm, der er gået i opfyldelse".

Prisvindende mælk

På Østre Pilegård er de detaljeorienterede. Et farvel til de gamle robotter, mere grovfoder til køerne og et fokus på goldkøerne og hygiejnen i stalden fik hurtigt rettet op på mælkens kvalitet, og Kim Nielsen kan i dag bryste sig af at være den anden bedste mælkeproducent hos Bornholms Andelsmejeri set på kvaliteten. I fire år har de vundet et kvalitetsdiplom, der, selv om Kim Nielsen egentlig ikke kan lide at prale, står til skue på mikrobølgeovnen i frokoststuen. Ydelsen hos køerne ligger på omkring 11.700 kg EKM, mens celletallet, der siger noget om dyrenes sundhed, ligger på ca. 86.500. Til sammenligning lå det gennemsnitlige celletal i 2019 blandt alle landets mælkeproducenter på 196.800.

"Det betyder, at vi får det højeste kvalitetstillæg, og det går direkte på bundlinjen for os. Det er fedt, når man kan se, at man har fået motiveret sine medarbejdere, så de næsten tjekker tallene ud, før jeg gør. Så tænker jeg bare ’yes’", siger Kim Nielsen, der selv tager en stor del af de to daglige malkninger sammen med sine fem ansatte.

"Jeg elsker faktisk at malke", udbryder han.


"Jeg plejer at sige, at køerne, det er arbejde, og marken og maskinerne, det er en hobby", siger Kim Nielsen, der er lige så glad for markarbejdet, som for at malke. Markplanen tæller frøgræs, majs, hvede og vårbyg. Foto: John Christensen

Byggelyst

Fremtiden byder på flere store projekter på Østre Pilegård. Alle tilladelser er på plads til en ny kalvestald, der skal sikre plads til at beholde mere af eget opdræt. Planen er nemlig, at den nye kostald skal forlænges, så miljøgodkendelsen til 720 køer kan udnyttes fuldt ud.

"Det er en del af fem-års planen, at det skal stå færdigt", siger Kim Nielsen, hvis vigtigste nøgletal er overskud pr. ko pr. dag.

Maskinfællesskab

Selv om Kim Nielsen har overtaget driften af Østre Pilegård, støder man stadig ind i resten af familien på gården. Far, Carsten Nielsen, er nu ansat som medhjælper, og Kim Nielsens bror og nabo, Kurt, kommer der jævnligt. Brødrene driver nemlig et mark- og maskinfællesskab af deres i alt fælles 540 hektar,

"Jeg tager mig af køerne, og min bror er driftsleder i marken. Vi driver marken samlet, deles om maskinerne og bytter arealer for at få det bedste sædskifte", siger Kim Nielsen, der også er med i marken, hvor brødrene laver alt selv.

"Man kan få et helt adrenalin-kick, når man får et godt resultat".

Klima-kamp

Kim Nielsen går dog ikke ubekymret i gang med de nye store byggeplaner. Kampen for at nedbringe landbrugets udledning fylder nemlig i baghovedet.

"Jeg ved ikke, hvor grøn eller ikke-grøn jeg er. Det er så usikkert. Skal vi bygge anderledes næste gang? Skal der store emhætter i loftet for at suge køernes metan, eller skal vi fodre anderledes? Der er forsøg i gang, men vi ved det ikke endnu. Det bliver en spændende udfordring", siger Kim Nielsen, der dog forsøger at gøre lidt ved at købe certificeret grøn strøm og have GPS-styrede traktorer.

Kim Nielsen er den fjerde ud af fire kandidater til titlen som Årets Unge Landmand, som kåres hvert år på Delegeretmødet af Gjensidige Forsikring og LandbrugsAvisen. Vinderen får et rejsegavekort på 30.000 kr.

Faktaboks

Kandidat 4 ud af 4: Kim Nielsen

 • Kim Nielsen, 34 år, er uddannet landmand og virksomhedsleder fra Sjællands Landbrugsskole i Høng.
 • Han er anden generation på Østre Pilegård på Bornholm.
 • På bedriften driver han sammen med fem ansatte en malkestald med 450 køer inkl. opdræt samt 360 ha, hvoraf 140 ha er forpagtet.
 • Han har et mark- og maskinfællesskab med sin bror og nabo. I alt driver de sammen 540 ha.
 • Udklip fra indstillingen: Overtagelse, byggeri og udvidelse er blevet gennemført forbilledligt og meget professionelt af Kim, der er meget opmærksom på, at såvel dyr som mennesker trives på gården. Han har med den meget stabile og positive udvikling vist, at han kan løfte arven efter sin far.

Blå bog:

 • 2004-2007: Uddannet landmand. I praktik på to mælkebedrifter
 • 2007-2010: Arbejder i et par år på en kvæggård, hvor landmanden skal bygge ny stald
 • 2010-2011: Uddannet produktionsleder og agrarøkonom
 • 2011-2020: Starter glidende generationsskifte med forældrene. Overtager først 50 pct. af bedriften i et IS med sin far.
 • 2014: Bygger ny kostald

5 år fra nu:

 • Ny kalvestald: Næste step i udvidelsen af Østre Pilegård gælder en ny og større kalvestald, så der er plads til at beholde mere af eget opdræt.
 • Udvidelse af kostald: Derefter skal kostalden forlænges og udvides fra 450 til 720 køer, som der er miljøtilladelse til.
 • Renovering af stuehus: Kim drømmer også om i nærmeste fremtid at rykke fra den ejendom, hvor han bor nu og ind i stuehuset på Østre Pilegård og starte en familie.

Emneord

video , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle