Merrild efter MRSA-redegørelse: Nu må vi komme videre

Martin Merrild mener, at man bør give ro til at gennemføre MRSA-handlingsplanen.

I Fødevarestyrelsens redegørelse, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i dag, onsdag, har offentliggjort, var også Landbrug & Fødevarer under lup. Redegørelsen beskriver, at avls- og opformeringsbesætninger bliver undtaget fra en screeningsundersøgelse i 2011 efter ønske fra erhvervet. Fødevarestyrelsen imødekom ønsket, da besætningstypen ikke havde betydning for metodeafprøvningen.  

"Vi har hele tiden sagt, at vi ikke har noget at skjule i denne sag," siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, i en skriftlig kommentar.

For et år siden vedtog Folketinget en fireårig MRSA-handlingsplan, der blandt andet skal reducere antibiotikaforbruget og forebygge smittespredning fra stalde til samfund med bedre hygiejne.

"Nu er redegørelsen her, og så må vi komme videre og give arbejdsro til de forskere, embedsmænd og svineproducenter, der arbejder med MRSA, så vi kan udleve den handlingsplan politikerne har vedtaget. Vi tager MRSA meget alvorligt og var bestemt gerne foruden. Desværre er bakterien ført ind i vores grisestalde fra andre lande," siger Martin Merrild.
 
Ministeren vil genindkalde ekspertgruppen med henblik på en række konkrete anbefalinger, blandt andet om at hindre MRSA-spredning blandt kvæg, fjerkræ og økologiske svin. Fødevarestyrelsen vurderer, at det ikke vil gavne at sætte ind over for MRSA alene i avlsbesætninger. En sanering ville skulle foregå på alle niveauer.

"Det er helt afgørende, at nye initiativer er baseret på solid viden. Ekspertgruppen skal bl.a. se på avlstoppens betydning. Det forventer vi dog ikke vil ændre på noget – bl.a. på baggrund af vores nuværende viden og erfaringerne fra andre lande," siger Martin Merrild.

Miljø- og fødevareministeren lægger op til, at landmænd ikke længere kan undgå at blive testet for MRSA.

"Vi opfordrer vores medlemmer til at gå frivilligt med i test af deres grise. Nu lægger ministeren op til, at man skal tvinges. Det er vi kede af, for nogle af vores medlemmer er bekymrede for, at der kan blive set skævt til kone og børn, når det bliver offentligt, at der er MRSA blandt deres grise. Her påtager ministeren sig et stort ansvar, hvis ikke han samtidig kan sikre, at besætningerne er sikret anonymitet," siger Martin Merrild.

Tidligere i år afgjorde Højesteret, at to journalister havde krav på aktindsigt i MRSA-stikprøven fra 2014 fra 263 danske svinebesætninger. L&F havde modsat sig offentliggørelsen på grund af frygt for stigmatisering.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle