Mogens Jensen: Der skal leveres på mål om kvælstof

Regeringen arbejder for en bred aftale om målrettet regulering, men der skal leveres på målsætningerne for målrettet regulering, sagde fødevareminister Mogens Jensen på delegeretmødet i Herning.

Opd. 12:05 med yderligere kommentarer fra fødevareministeren.

Fødevareminister Mogens Jensen bekræftede i sit indlæg ved delegeretmødet, at regeringen med kort varsel vil øge indsatsen i den målrettede regulering med 1.150 tons allerede til næste år, i 2020.

Han åbnede dog en kattelem for, at det sidste ord ikke er sagt, da han og regeringen ønsker en bred aftale om den målrettede regulering:

Drøfter rammerne

"Regeringen drøfter lige nu rammerne for en øget indsats i den målrettede regulering med begge sider af Folketinget. Det er min forventning, at vi snart kan melde ud om, hvad det ender med".

Mogens Jensen tilføjede, at han godt er klar over, at det haster af hensyn til landmændenes planlægning.

"Vi ved godt, at det er vigtigt, at vi melder ud så hurtigt som muligt, fordi I allerede er langt med at planlægge næste år. Så I hører noget, så snart, det lander".

Der skal leveres

Mogens Jensen fastholdt dog, at udledningerne af kvælstof ikke ikke er faldet som forventet, og at man er et godt stykke fra at nå de mål, som den tidligere regering forudsatte i Fødevare- og Landbrugspakken.

"Jeg er godt klar over, at der også er noget bureaukrati, der har spændt ben. Men det er bare nødvendigt, at vi leverer på målsætningerne".

Det uddybede ministeren efterfølgende ved en presseseance efter hans oplæg i salen:

"Der har været for lidt søgning, og der er realiseret for lidt i forhold til de kollektive virkemidler", siger ministeren og fortsætter:

"Jeg kan konstatere, at vi er 800 ton bagefefter det, der er blevet forudsat. Derfor fremrykker vi målet for 2021 med 1160 ton. Så er vi i hvert fald sikre på, at vi kommer i mål med 800 ton".

sikkert virkemiddel

Men hvorfor fremrykker man et mål på 1.160 ton for målrettet regulering, når man er bagud med 800 ton for de kollektive virkemidler?

"Vi ved, at den målrettede regulering virker. Det er et sikkert virkemiddel. Vi vil i princippet også gerne tage andre virkemidler i brug, og det kommer vi også til", siger ministeren og nævner blandt andet "præcisionslandbrug og andre teknologier", inden han fortsætter:

"Det kan vi bare ikke nå at realisere i 2020. De ting må vi tage ind i den løsning, der skal skabes på længere sigt (for kvælstofreduktion, red.)".

kom bag på L&f

At målene overhovedet er blevet fremrykket er kommet bag på både Landbrug & Fødevarer, der er voldsomt utilfredse med fremrykningen

"Det har stået klart og tydeligt (i finanslovsudspillet, red.) som en intention fra regeringens side, og det er rigtigt, at vi har fået en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer, hvor vi er blevet opmærksomme på, at det er man noget mere utilfreds med, end hvad vi havde forudset, at man ville være", siger ministeren, der nu lover, at man vil forsøge at gøre tiltaget mere spiseligt for landbruget - uden at der dog vil blive ændret på målsætningen.

fortsætter venstres linje

Ministeren afviser desuden Venstres hårde kritik af fremrykningen.

"Det kan ikke komme som en overraskelse for Venstre, at vi har et problem her, for Jakob Ellemann-Jensen, min forgænger, var jo selv ude og sige, at de kollektive virkemidler ikke har haft tilstrækkelig virkning, og nu er vi nødt til at gøre noget - og hvis det ikke sker via frivillighedens vej, så må det ske på en anden måde".

I det videre arbejde med kvælstofreduktion i de følgende år afventer ministeren nu en anbefaling fra en nedsat kvælstofgruppe, der analyserer på tallene for udledning.

Den anbefaling kommer formentlig i starten af december, fortæller fødevareminister Mogens Jensen.

Emneord

Delegeretmøde 2019 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle