Omskifteligt første halvår giver Danish Crown 'acceptabelt resultat'

Danish Crowns halvårsregnskab viser positive udsigter efter omskifteligt første halvår. Halvårsresultatet lander marginalt bedre end sidste år og forventningen for hele året er bedre end 2018.

Danish Crowns indtjening er løftet markant i de sidste uger af første halvår 2018/19, idet markedet for grisekød er vendt med historisk kraft.  

Samlet set lander resultatet af den primære drift før særlige poster på næsten 1,1 milliarder kroner, hvilket er marginalt bedre end sidste år. 

Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.
 
"Alt i alt lander vi et acceptabelt resultat, men det har været et udfordrende halvår. Første kvartal var svagt, og derfor iværksatte vi en omfattende spareplan, der skal sænke omkostningerne med i alt 385 millioner kroner på tværs af koncernen. Det begynder vi at se resultatet af nu, og samtidig er markedet vendt, så det går den rigtige vej", siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown. 
 
På trods af lavere råvarepriser på både grise- og oksekød er Danish Crowns omsætning steget med 1,5 procent fra 30,1 til 30,6 milliarder kroner. Forklaringen er tilkøb af virksomheder, hvoraf de største er beliggende i henholdsvis Danmark, Holland og Polen, der alle som ventet bidrager positivt til indtjeningen.  
 
Den engelske forretning i Tulip Ltd er stadig den største udfordring. Derfor er kapaciteten skåret til, og der er benhårdt fokus på omkostningerne.  
 
"Det er fortsat et langt, sejt træk at få den engelske forretning tilbage på sporet, men den plan, vi fik lagt hen over sommeren og efteråret 2018, har den ønskede effekt. Nu handler det om at holde fast og vinde ny forretning, så Tulip Ltd igen kan komme til at bidrage positivt til indtjeningen i Danish Crown", siger Jais Valeur. 
 
Siden udgangen af første halvår er noteringen på grise steget med 2,30 kroner (25 procent), og Danish Crown forventer, at afregningspriserne på grisekød fortsat vil stige hen over sommeren.  

Forædling på samme niveau som sidste år

Efter et særdeles stærkt resultat sidste år er indtjeningen i DAT-Schaub tilbage på et mere normalt niveau. Samlet set er indtjeningen i forædlingsselskaberne på niveau med sidste år, men det er lige nu en udfordring at få de kraftigt stigende råvarepriser på grisekød konverteret til højere forbrugerpriser. 
 
"Det er glædeligt, at noteringen stiger, for det er godt for vores ejeres økonomi. På den anden side er det en stor opgave for vores forædlingsselskaber at komme igennem med så markante prisstigninger i et marked, hvor især detailkæderne i mellemsegmentet er under hårdt pres fra discountkæderne", siger Jais Valeur. 

Faldende priser på kreaturer

Noteringen på kreaturerne så en top i sommeren 2018, og priserne har udvist en faldende tendens i første halvår 2018/19. I forhold til samme periode sidste år er kreaturer i gennemsnit handlet næsten to kroner lavere per kilo svarende til et fald på otte procent.  

Et godt stykke fra de 60 øre

Den strategiske beslutning om at samle alt indkøb på tværs af koncernen bidrager som planlagt på trods af udefrakommende prisstigninger på blandt andet energi og transport. Erfaringen har vist, at der er penge at spare gennem indsatser på tværs af koncernen. Derfor er direktionen udvidet med en COO 
(Chief Operating Officer), der skal have fokus på en fortsættelse af dette arbejde og målrette arbejdet med Danish Crowns bæredygtighedsstrategi frem mod 2030.  
 
"Vi er desværre et godt stykke fra vores strategimål om at levere en afregning til vores ejere, der er forbedret med 60 øre i forhold til EU-indekset. Det ændrer dog ikke på, at vi har sat en klar kurs for Danish Crown", siger Jais Valeur. 
 
Der forventes for hele året et ordinært driftsresultat, der er bedre end sidste år. 

Nøgletal for Danish Crown*

Mio. kr.       1. halvår 2018/191. halvår 2017/18
Omsætning 30.56730.118
Resultat af primær drift før særlige poster 1.0821.041
Resultat af promær drift 1.0701.263
Periodens resultat 7861.024
Balance 29.64826.540
Egenkapital 7.1957.155
Pengestrømme vedrørende drift            437524
Pengestrømme vedrørende investeringer -760-1.486
Andelshaverleverancer, mio. kg 631642
Antal medarbejdere 29.82526.320

*Koncernregnskabstal inkl. Leverandørselskabet Danish Crown AmbA

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle